เข้าสู่ระบบ กลับหน้าเว็บหลัก

  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

Forum
หัวข้อ: หลักฐานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เขียนกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
1 
หัวข้อ:หลักฐานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 131 ครั้ง)
กระทู้โดย:  หลักฐาน
บทความ : หลักฐานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เมื่อ: วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10:45:26 นาที

ขอสอบถามหลักฐานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ

ตอบโดย:  อบต.เกษมทรัพย์
ตอบกระทู้ : หลักฐานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เมื่อ:  วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10:56:06 นาที

หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ ค่ะ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาหน้าสมุดธนาคารที่มีการเคลื่อนไหว

หากมีการมอบฉันทะ ให้นำเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้มาด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้รับมอบ)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบ) 

3.หนังสือมอบฉันทะ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร.044-009892 สำนักปลัด อบต.เกษมทรัพย์

1 
ตอบกระทู้

ชื่อผู้ใช้ :

**

อีเมล์ :

กรุณาใส่รหัสภาพ: